Met zicht op het Gent van morgen:
Speldenprik 
 
Pop-ups en tijdelijke invullingen: ze zijn hip in Gent. Denken we maar aan De meubelfabriek, Bar
Bricolage of de Arsenaalsite. Vaak in afwachting van grote bouwprojecten van kapitaalkrachtige
bouwpromotoren die de prijs van wonen in Gent alleen maar opdrijven.
Tijd om daar verandering in te brengen, menen wij bij vzw Trefpuntfestival. Verscholen in de
schaduw van de Vrijdagmarkt; aan de oever van de Leie, situeert zich een prachtige leegstaande plek
die momenteel eigendom is van Gents oudste Coöperatieve Vennootschap; cvba CoopApotheken. Na
een bewogen geschiedenis van 120 jaar als bakkerij voor het volk, volkskliniek tot cultureel en
politiek secretariaat, wil de eigenaar deze site op de Speldenstraat ontwikkelen als alternatief; als
wooncoöperatie voor bescheiden inkomens.  
Een prachtig initiatief, oordeelt vzw Trefpuntfestival. En zie: we slaan de handen in elkaar! Tot op het
moment dat de bulldozers arriveren gaan we deze site tijdelijk inrichten, zoals dat heet.
Onder de naam Speldenprik bouwen we er een “doe- en denkplek over werken en wonen in de stad
van de toekomst”. Zo willen we het coöperatief, sociaal en cultureel wonen, leven en ondernemen in
deze stad, onze stad, promoten.
In september 2022 pakt Speldenprik uit met een groots openingsweekend. Vanaf dan volgen er
debatten, workshops, lezingen, matinées, repair-café’s, tentoonstellingen, expo’s en
netwerkevenementen rond de sociale en coöperatieve stad van morgen. Onze stad!
Hou vanaf dan de Trefpuntagenda in het oog.